יצירת קשר

כנרת - 050-377-2141
גיורא - 053-7425-414

דואר אלקטרוני

cccbt.ar@gmail.com

תוכנית הלימודים

(תוכנית הלימודים נתונה לשינויים)

השנה הראשונה - הגל הראשון והשני בטיפול קוגניטיבי התנהגותי

יסודות הטיפול הקוגניטיבי – נכיר את מקורות הגישה, עקרונותיה ומיומנויות היסוד המרכזיות בה: זיהוי הקשר בין מחשבה, רגש והתנהגות, זיהוי טעויות חשיבה ושימוש בדיאלוג סוקראטי לבחינתן ושינוין, זיהוי, הבנה ושינוי אמונות יסוד. עקרונות אלו יילמדו ויודגמו מתוך הסתכלות מודעת הקשר ורגישת תרבות.

יסודות הטיפול ההתנהגותי – נכיר את הרקע וההיסטוריה של הגישה ההתנהגותית. את עקרונותיה ויתרונותיה ונלמד להכיר את מושגי היסוד בניתוח ועיצוב התנהגות, את כלי התצפית האבחון ההתנהגותי, את הכלים הגרפיים לתצוגה לניתוח התנהגויות ואת השימוש בהם כחלק מטיפול התנהגותי. נלמד לזהות את התנהגות המטרה, את השינויים הרצויים ואת החשיפות המתאימות. נכיר את השימוש שהיא עושה בכלים הייחודיים כחלק מטיפול במגוון קשיים.

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי – נכיר ונתרגל את מבנה הטיפול ועקרונותיו: ביצוע אינטייק קוגניטיבי התנהגותי, קביעת מטרות, המשגה ובניית תכנית טיפול, יצירת ברית טיפולית, חיזוק מוטיבציה, שימוש בטבלאות, סולמות ושאלונים, התמודדות עם קשיים בניהול הטיפול, סיכום טיפול, שמירת הישגים טיפוליים וניהול הישנות.  הלמידה תתבצע בקבוצות לימוד קטנות, אשר יאפשרו תרגול עצמי בשפה הערבית, תוך חידוד ודיוק הפרקטיקה בהתאם.

הרפיה – נכיר את שיטות ההרפיה המרכזיות ועקרונות הבסיס בשימוש בהרפיה בתהליכי טיפול. נתרגל בקבוצות קטנות סוגי הרפיות שונים בשפה הערבית והתאמת המושגים והתכנים לעולם התרבותי של המטופל

הטיפול הרציונלי אמוטיבי (REBT) – נכיר את  הגישה הרציונלית אמוטיבית, את  מודל העבודה ABCDE ונעמיק במונחים מרכזיים בהם אמונות רציונאליות ואי רציונאליות. נאפשר לתלמידים הכרות  ראשונית עם גישת הטיפול RE-CBT , הכרות עם עקרונותיה, דרכי ההפרכה הייחודיות והתנסות ראשונית עם מושג הסיבולת הנמוכה לתסכול. נלמד כיצד מותאמת הגישה לטיפול בילדים עם מגוון קשיים ואת הכלים הייחודיים שפותחו לצורך זה.

הפרעות חרדה – נלמד את הפרוטוקולים הטיפוליים למגוון הפרעות חרדה בילדים, מתבגרים ומבוגרים. פוביה, הפרעת פאניקה, חרדה חברתית, חרדת בריאות, חרדת בחינות, חרדת בית ספר, חרדת פרידה וחרדה מוכללת, כמו כן נלמד את הטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית בילדים ובמבוגרים.

שליטה עצמית וניהול כעס – נכיר את תחום הוויסות ההתנהגותי והרגשי, את הדרכים לניהול כעסים ואת הדרכים לטפל בבעיות התנהגות. נעסוק בהכרה ראשונית של המודלים לשליטה עצמית, נתייחס להתפתחות ולמרכיבי השליטה העצמית המאפשרות לאדם להתמודד עם מצבי לחץ, רגשות מכאיבים ומחשבות מפריעות. נדגים את השימוש במודל  בעבודה עם ילדים עם בעיות התנהגות והוריהם. 

חוק ואתיקה – נכיר את הממד האתי בטיפול: כיצד לשמור על סודיות מקצועית, נלמד לזהות ולהימנע מניצול לרעה של יחסי תלות, נבחן את ההתנהלות אל מול נאמנויות סותרות  ונכיר את עקרונות ניהול הרשומה הטיפולית ושמירתה.

השנה השנייה - גישות הגל השלישי בטיפול קוגניטיבי התנהגותי העמקת הידע והרחבת הלמידה במגוון מצבים

טיפול מותאם תרבות בדיכאון במבוגרים, מתבגרים וילדים – נכיר את  הדיכאון כתופעה אנושית רחבה. נלמד לזהות  את טווח הפרעות הדיכאון ,נעקוב אחר התפתחות המודל לדיכאון של בק  ואת יישומי המודל בראיה עכשווית. נלמד, נתרגל וננתח  את מרכיביו השונים של הטיפול ונעסוק בסוגיית האובדנות וניהול סיכונים בטיפול. נלמד את מאפייני השיח התרבותי המורכב המתקיים בקרב בני קהילות מסורתיות וסגורות המתמודדים עם דיכאון. נכיר במורכבות הגורמים המשפיעים על הטיפול בקונטקסט הזה, לצד תרגול של דרכי מענה קוגניטיביות והתנהגותיות למצב.

טיפול בהפרעה פוסט טראומטית (PTSD)  – נלמד לזהות, להבין ולשלב את הממד הפוסט-טראומטי על סוגיו השונים בתהליכים טיפוליים במבוגרים ובילדים. נכיר את מרכיבי הטיפול השונים המותאמים לשלב התפתחות הטראומה ופרוטוקולים מבוססי תוצאות. נשים דגש על הבנת ההפרעה וייחודיות הטיפול בה בהקשר התרבותי.

 

התמודדות עם פגיעות מיניות בילדים – נעסוק בהתנהגויות מיניות על הרצף שנע בין ילדים, שהחקירה המינית שלהם נורמלית ובהתאם להתפתחות ועד ילדים מטרידים עם התנהגויות מיניות פוגעות וכפייתיות. נגדיר מהי פגיעה מינית, נדבר על ההשלכות שלה לטווח הקצר והארוך ונעסוק בדרכים לזיהוי ילדים ובני הנוער שנפגעו. נבחן את חשיבות הטיפול הראשוני של איש החינוך שזיהה ילד שעבר פגיעה מינית או ילד עם התנהגות פוגעת. נלמד את עקרונות הדיבוב והשיח הראשוני עם הילד ו/או הוריו כמו גם את החוק ואת הנחיות בדיווח. במסגרת הדיבוב נתמקד בשאלות ובשיח המבוסס על גישת הCBT ובטכניקות ראשוניות להרגעה. 

טיפול במצבי חולי ונכות – נכיר היבטים שונים של מצבים בריאותיים וההתמודדות עמם. בכלל זה, מחלות כרוניות, תסמונות כאב, חרדת בריאות ופוביה מפרוצדורות רפואיות. נלמד מגוון רחב של כלים והתערבויות למטופלים ובני משפחותיהם, מילדות ועד זקנה. הלמידה תדגיש את האספקט התרבותי הקשור לתפיסות החולי
ולהתמודדות עמו. 

תהליך השינוי והגברת מוטיבציה בטיפול – נלמד אודות מאפייני המוטיבציה האנושית, נבין מה גורם לאנשים להשתנות ולפעול לטובת שינוי, לצד הכרה במורכבות התהליך והתייחסות לכוחות המקשים ומגבילים את התפתחותו. נכיר את מעגל השינוי כבסיס להבנת שלבי תהליך השינוי, ונתרגל שיח מוטיבציוני .זאת לצד בחינה של מאפייני התרבות והקונטקסט לאורם הטיפול מתקיים, והשפעתם על המוטיבציונית, הפנימיות והחיצוניות, הפועלות ומשפיעות עליו.

השמנה, אכילה ותרבות – נעסוק בפרדוקס ההשמנה והפרעות האכילה בתרבות המקדשת רזון, נבחן את נושא ההשמנה במרחב הטיפולי, נכיר כלים לאכילה קשובה וניהול עצמי.

טיפול בהפרעות שינה  – נלמד להכיר את עולם השינה והאל-שינה (אינסומניה), נעמיק את ההבנה של היווצרות הבעיה, נלמד לאבחן ולהמשיג מקרה. נזהה את  הכלים ההתנהגותיים, הקוגניטיביים, והפסיכו-פיזיולוגיים המתאימים לטיפול בהפרעה ולהתמודדות עמה.

המימד הזוגי והמשפחתי בטיפול CBT  – נכיר מושגי מפתח בטיפול זוגי ומשפחתי ונשתמש בהם כאבני בנין להמשגה. נלמד להמשיג את המימד המשפחתי במונחים קוגניטיביים – התנהגותיים, נזהה את סכמות בני המשפחה והשפעתן על התנהלותם, נגזור תכניות התערבות מותאמות, נביא הצגות מקרים ונקיים דיונים קבוצתיים

מיינדפולנס – נכיר את המושג "מיינדפולנס" המתייחס לאיכות תודעתית המאופיינת בתשומת לב פתוחה וסקרנית אל חוויית הרגע הזה. נלמד כיצד ניתן לטפח איכות זו של תשומת לב על ידי תרגול, ויצירת מרחב בטוח ומאפשר. נכיר את יסודות הטיפול מבוסס מיינדפולנס המשלב טכניקות שונות המעודדות טיפוח מיומנויות של תשומת לב, קבלה וחמלה. נתנסה בתרגולים שונים ונלמד על אפשרויות של הצגת התערבויות מבוססות קשיבות למטופל, כיצד להעביר תרגולי קשיבות, התאמת טכניקה לצרכי המטופל ועוד. 

טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) –נערוך היכרות עם הטיפול דיאלקטי התנהגותי, גישה אינטגרטיבית  שהוכחה כיעילה לטיפול באנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית והתנהגות של פגיעה עצמית ואובדנות. נכיר את עקרונות השימוש באלמנטים המרכזיים בגישה, נלמד את המושג דיאלקטיקה כמושג מפתח בטיפול ואת השימוש בו לצורך קירוב בין ניגודים תוך תהליך מתמשך של סינתזה וקשיבות.

סכמה תרפיה – נכיר את הסכמה תרפיה, הנותנת מענה לאתגר שבטיפול בסובלים מהפרעות אישיות. טיפול שמטרתו לעזור למטופלים לתת מענה לצרכים הבסיסיים שלהם באופן מותאם. נכיר את מקורות הגישה, מטרותיה, נתוודע למושג היסוד: צרכים, סכמות, סגנונות התמודדות ומודים. נערוך היכרות ראשונית עם טכניקות העבודה העיקריות בגישה.

 

תרפיית קבלה ומחויבות (ACT) – נכיר את הטיפול המאפשר לקבל את הסבל האנושי הבלתי נמנע ויחד עם זאת, לבחור בהתנהגויות המשרתות בצורה הטובה ביותר את ערכי האדם כפי שבחר אותם. נזהה את המחשבות מעוררות המצוקה, היוצרות נוקשות, נלמד ליצור מרחק ונפרדות בין האדם לבין מחשבותיו. כך נגביר את הגמישות הפסיכולוגית והרווחה הנפשית הנלווית לכך. החשיפה לחוויה הרגשית במלואה וקשיבות למרכיביה היא אמצעי מרכזי בגישה טיפולית זו.