מרכז מידע

055-5590513

דואר אלקטרוני

cccbt.ar@gmail.com

פרטי התכנית

קהל היעד ותנאי הקבלה

התוכנית מיועדת לבעלי המקצועות הבאים העוסקים בפועל בטיפול במסגרת ציבורית:

הקבלה לתוכנית תהיה על סמך ראיון אישי, תארים אקדמיים, הכשרות קודמות וניסיון טיפולי. 

על פי דרישות איט"ה, על התלמידים להיות בוגרי קורסים אקדמיים בנושאי פסיכופתולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, תורת האישיות, תורת הראיון ופסיכולוגיה התפתחותית או להשלים קורסים אלה במהלך שנה"ל הראשונה. החל מינואר 2027 יהיה על כל הפונים להתקבל לחברות באיט"ה להציג אישור סיום קורסים אלה, כחלק מדרישות הסף לקבלה.

סדרי הרשמה ושכר הלימוד

בכדי להבטיח מקום בתוכנית, יועברו דמי רישום בסך 500 ש' במועד הקבלה לתוכנית וינוקו משכר הלימוד.

שכר לימוד לשנה א' 9500 ש' לרישום מוקדם, עד 31/7/23
שכר לימוד מלא – 10500 לנרשמים מ 1/8/23

ניתן להקפיא את הלימודים במהלך השנה, מכל סיבה שהיא, ולהמשיכם ללא תוספת תשלום בשנה שלאחר מכן.

* ניתן לבטל את הרישום עד לתאריך 1/9/23 ולקבל החזר בניכוי של 500 ש' דמי הרישום

ביטול לאחר תאריך 1/9/23 ועד 30/9/23 יזכה בהחזר שכר הלימוד ששולם בניכוי 2000 ש' ו- 500 ש' דמי הרישום. סה"כ ניכוי של 2500 ש'

ביטול הרישום מ 1/10/23 לא יזכה בהחזר כלשהו.

מיקום ומועדים

קמפוס גבעת חביבה
– 16.10.2023
9.15-14.45 (6 שעות אקדמיות)

עכו – 19.10.2023
9.15-14.45 (6 שעות אקדמיות)

 

תעודת סיום

תעודת הסיום בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית תינתן למסיימי תוכנית הלימודים הדו שנתית ל CBT רב תרבותי ובאישורה של איט"ה. 

התעודה תכלול אישור על מלוא שעות הלימוד וההדרכה שהתלמיד עבר.

התעודה היא באישורה של איט”ה – ניתן יהיה להיעזר בה בהליכי קבלה לאיט”ה בהמשך. יש עם זאת לבדוק באתר של איט”ה את כל דרישות הקבלה למעמד של חבר או חבר מומחה באיט”ה הרלוונטיות לתחילת שנת הלימודים. 

מתכונת הלימודים

היקף השעות ותכני הלימוד הינם בכפוף להנחיות איט"ה וכן האיגוד האירופאי לטיפול קוגניטיבי התנהגותי (EACBT).

התוכנית משלבת למידה פרונטלית, הדגמה ותרגול מיומנויות טיפול בקבוצות קטנות, סה"כ 336 שעות אקדמיות. בנוסף, נדרשת למידה עצמאית בהיקף של 120 שעות, הכוללת קריאה, הכנת מטלות בית והצגות מקרה.

פרקטיקום קליני

מרכיב נוסף בלמידה הנו התנסות מעשית בטיפול. במהלך שתי שנות הלימודים בתוכנית, כל תלמיד יהיה חייב לטפל בפועל, לפחות בשמונה מטופלים ממקום עבודתו.

במידת הצורך נסייע בהכוונה למרכזים טיפוליים אשר הסכימו לקלוט תלמידים מהתוכנית להתנסות קלינית. הטיפול ילווה בהדרכה בהיקף של לפחות 52 שעות ותוכל להתבצע באופן פרטני או בקבוצות בנות עד ארבעה משתתפים, על ידי מדריכים מוכרים באיט”ה. אנו נעזור לארגן ולתאם את ההדרכות בין התלמידים למדריכים בהתאם לאפשרויות. עלות ההדרכה אינה חלק מעלות התכנית ותוסדר ישירות מול המדריכים. מנהלי התוכנית פועלים לאיתור מדריכים אשר יגבו מחירים מופחתים ומוסכמים מראש עבור תלמידי התוכנית. 

מיקום ומועדים

הלימודים יתקיימו במרכז לחברה משותפת, קמפוס גבעת חביבה, בימי שני בבוקר, בין השעות 09:15 ל – 14:45 (6 שעות אקדמאיות)

  

פתיחת שנת הלימודים –  בתאריך 21/11/2022

סיום שנת הלימודים  -בתאריך 17/5/2023

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם